Kansai Television Co. Ltd.

Japanese

DRAMA

Kansai TVfs drama series have continued to excite, thrill and entertain our viewers with big hits such as "GTO", "He Who Cannot Marry" and "Unfair". Kansai TV also produces highly acclaimed artistic TV films. "Lessons", a touching TV film about two girls growing up without the love of their mothers, received the Grand Prize, National Arts Festival, and Best of Festival, US International Film & Video Festival, and "Autumn at the Poplar House" a beautiful story about life after loss, received the Gold Camera, US International Film & Video Festival and the Silver Plaque, 2013 Chicago International Film Festival Television Awards.

 • Drama Series
  Diver- Special Investigation Unit-

  Photo

  Airs: Tuesday 9F00pm
  Cast: Sota Fukushi, Shuhei Nomura, Masanobu Ando, Ryo

  The deadliest, most elite undercover investigators slam down the hammer of justice.
  The spread of criminal organizations around the city is out of control - Kyoto police are forced to take action. A special task force has been set up and elite undercover operatives known as DIVER are sent to infiltrate the underworld and conduct dangerous undercover investigations.
  Inspector Kurosawa, a man with 100 faces and a talent for martial arts, is the most respected and feared agent on the team. But with his own hidden, brutal code of justice, Kurosawa may be just as bad as the criminals he hunts.
  When a new gang of scammers starts to make waves, exploiting large sums from city residents, team DIVER springs into action. Setting out to expose the deep criminal connections at playF the threads they follow lead deeper into the darkness than anyone expected in this fast moving and intense action drama.

 • Drama Series
  Path of the Dragons

  Photo

  Cast: Hiroshi Tamaki, Issei Takahashi

  gWefve always had each other, havenft we brother? Together we crawled from the gutter, and we both know where our path now leads...h
  Two brothers, a Yakuza mobster and a high ranking civil servant- their lives may be different but they share their thirst for revenge. In this suspenseful thriller we follow two powerful men focused on wreaking vengeance on the corporation that destroyed their family. Years of carefully laid plans are close to fruition when their little step-sister begins digging into her tragic past. Will the brothers fulfill their destiny or will they be unwittingly exposed by the innocent sister they swore to protect?

 • Drama Series
  Detective Yuri Rintaro

  Photo

  Cast: Koji Kikkawa, Jun Shison

  Yuri Rintaro, a calm and collected gray-haired gentleman, has a reputation as a gcrime psychologisth. Formerly head of Crime Squad of Serious Crime Investigation of Tokyo Metropolitan Police Department, a certain case led him to leave his job and move to Kyoto where he spent his younger days as a student. Now he is a crime psychologist, serving also as a gconsulting detectiveh even to the police. Shunsuke Mitugi is an aspiring mystery writer who helps Yuri Rintaro to solve the crime mysteries.
  Based on the novels by Seishi Yokomizo, one of Japanfs greatest crime writers, gDetective Yuri Rintaroh is a long-awaited drama series not only for mystery novel lovers but for all drama lovers. Bizarre murder cases, ingenious mystery solving, complicated human relationshipsca chilling, brilliant drama series set in the ancient capital of Kyoto.

 • Drama Series
  The Secrets

  Photo

  Cast: Osamu Mukai, Yukie Nakama, Riisa Naka, Atsuro Watabe

  Everyone has secrets; ex-wives, daughters, and even people like Keita Shirakawa, a devoted single dad living a seemingly straight-forward life. Beginning with the sudden gkidnappingh of his daughter, this drama follows Keita as he digs deeper into her disappearance. Events unfold and Keita finds himself in a web of secrets with the mysterious past of his ex-wife, Yukiko, at its centre. Keitafs destiny is changed and appearances are shattered, transforming the relationships he has with those around him. This suspense-filled drama will keep the audience on the edge of their seats with every shocking revelation.

 • Drama Series
  He Who Can't Marry Season 2

  Photo

  Cast: Hiroshi Abe, Yo Yoshida

  Itfs been 13 years since we last saw Shinsuke Kuwano, a successful architect and happy bachelor. Now, hefs 53 and more eccentric than ever. His choice to stay single fits with the trend of the times, as more and more Japanese people are marrying later in life, if at all. In an age when life expectancy is said to be 100 years, itfs no wonder Kuwano would think gIfm 53, and that means I still have the second half of my life waiting for me.h Even so, he is not totally free of worries about the future. He meets some women by sheer chance, and that sets the wheels of fate in motion! This new series is a snapshot of contemporary Japan with Kuwano as the main character. What kind of women will he meet?

 • Drama Series
  TWO WEEKS

  Photo

  Cast: Haruma Miura, Kyoko Yoshine, Manami Higa, Takahiro Miura, Masanobu Takashima, Hitomi Kuroki

  The time limit is two weeksICan he save his daughterfs life and prove his innocenceIH
  Daichi has served time for murder, and is now living a life without hope. One day he is suddenly told by his former love that he has an 8 year old daughter called Hana, who is suffering from leukemia. Although he is shocked, when it becomes clear he can save Hana by being her donor, fatherly love overwhelms him and he finds meaning in life again. However, a conspiracy leads to his arrest for murder. Unless he takes the transplant surgery scheduled in two weeks, he canft save his daughterfs life. Desperate, he starts his great escape.

 • Drama Series
  Perfect World

  Photo

  Cast: Tori Matsuzaka, Mizuki Yamamoto, Koji Seto, Yuri Nakamura /
  Yumi Aso, Yutaka Matsushige

  Itsukifs life was full of promises for the future; he was a top basketball player in high school and dreamt to be an architect. Everything changed after he had a serious accident when he was 20 years old, which left him paralyzed from the waist down. He gave up on basketball and love, and lived in despair. But, with dedicated rehabilitation he has realized his dream to be an architect with a first class license. He unexpectedly meets Tsugumi, a classmate from high school. She has given up on her dream to work in the arts and is now a clerical worker at an interior design company. At first she is shocked to see Itsuki, her first love at high school, in a wheelchair. However, seeing his determination even while struggling with his disability, her feelings begin to change, both toward him and toward life. They fall in love, but there are still many obstacles in their way...

 • Drama Series
  Black Widow Business

  Photo

  Cast: Yoshino Kimura, Katsunori Takahashi, Tae Kimura, Tsuyoshi Ihara

  Sayoko is a seasoned fraudster who specializes in the gBlack Widow Businessh, using her charms to seduce old men and marry them for their inheritance. She teams up with Toru, a marriage consultant who is the mastermind behind this business. Her latest target, wealthy and lonely Kozo, still has a secret fortune, which Sayoko and Toru are determined to seizeIBut Kozofs daughter smells foul play, and with private detective Honda, starts the battle to save her fatherfs fortune. Based on the award winning novel of the same title, this is a wickedly entertaining suspense drama intertwining romance, lust and deceitI

 • Drama Series
  Miracles

  Photo

  Cast: Issei Takahashi, Nana Eikura, Jun Kaname, Keiko Toda,
  Kaoru Kobayashi

  A comical and heartwarming drama about a university lecturer on animal behavior who just loves all living creatures. Once he starts thinking about them, he becomes too absorbed to care about anything elseIPeople think he is quite odd and eccentricIBut gradually his attitude, free from restrictions of rigid common sense and social norms, changes the way of thinking of those around him. They can recall a time when they, too, were engrossed in something they loved.

 • Drama Series
  Caseworker's Diary
  Constitutional Rights, The Minimum Standard of Wholesome and Cultured Living

  Photo

  Cast: Riho Yoshioka, Arata Iura, Rina Kawaei, Yuki Yamada, Kei Tanaka, Kenichi Endo

  Emiru Yoshitsune, a naiive but warm hearted freshman civil servant, is happy to have found a stable job at a ward office. However, she is immediately assigned to the welfare department as a caseworker, having to look after 110 households in financial difficultiesIThis heartwarming drama follows Emiru as she struggles to understand and help those in need, giving them hope to move forward in their lives.

 • Drama Series
  SIGNAL

  Photo

  Cast: Kentaro Sakaguchi, Kazuki Kitamura, Michiko Kichise, Atsuro Watabe

  Two detectives from the past and the present, connected by a mysterious radio, take on a long unsolved murder caseI
  Kento is a police officer who has mastered the art of profiling. When he was a boy, he witnessed a mysterious woman kidnap a little girl who was then murdered, and although he informed the police, no one took him seriously. Fifteen years later, the case has gone cold, and the statute of limitations is about to run out. Just then, Kento happens to hear a voice coming from an abandoned radio. It is the voice of a detective who had been investigating the case, and as they continue to communicate, Kento realizes that the detective is from the past. Although it sounds incredible, the detective gives Kento a lead, and with this signal from the past, they work together to solve the case.

 • Drama Series
  FINAL CUT

  Photo

  Cast: Kazuya Kamenashi, Naohito Fujiki, Chiaki Kuriyama

  In an influential TV show, Keisuke Nakamurafs mother was wrongly accused of the murder of a young girl. The subsequent media frenzy and social bashing drove her to suicide. 12 years on, Keisuke is determined to get revenge over the MC and TV staff of the program, and two beautiful sisters who hold the key to the truth behind the murder. Hiding his identity, he closes in on his targets with a damning gFinal Cuth to manipulate them and achieve his goal.

 • Drama Series
  School Counselor

  Photo

  Cast: Mao Inoue, Mitsuhiro Oikawa, Asuka Kudo, Yukie Nakama

  Hinata Aizawa, a high school counselor, tries to find the truth behind a studentfs sudden and mysterious death. The day before he died, the boy had confessed his love for Hinata. What drove him to his death? As the search for reasons unfolds, the mystery behind the boyfs deep and dark suffering deepenscWas there bullying at school? What about his gtoxich mother or his other disturbing relationships? Through her struggles can Hinata find what really matters in life, and can she find the right formula for child-parent relations?

 • Drama Series
  Fugitive Boys

  Photo

  Cast: Masataka Kubota, Mei Nagano, Mackenyu Arata, Asami Mizukawa, Shohei Miura, Arata Furuta

  To get revenge on the high school gangsters who beat up their friend, four youths play a prank on the school next door. But the scheme goes horribly wrong and the school ends up being blown up and swallowed in a sea of flames. The youths suddenly become suspects of a terrible crimeIThey each decide to run away from this reality. But they are hounded by the police and teachers, threatened by high school bullies and torn apart from their friends and the ones they love. And all the time, they are haunted with guilt. The fugitive boys go on a non-stop journey of twists and turns to atonement.

 • Drama Series
  CRISIS -Special Security Squad-

  Photo

  Cast: Shun Oguri, Hidetoshi Nishijima
  Concept and Script: Kazuki Kaneshiro

  Two amazing men take on unbelievable terror forces that shake the nationI Shun Oguri and Hidetoshi Nishijima, two of Japan's best leading actors, co-star for the first time in a commercial drama series. As members of the highly trained Special Security Squad, they tackle seemingly impossible missions to save the nationITerrorists, politicians, cults, military spiesctheir enemies are greater threats than can be imagined. Master storyteller Kazuki Kaneshiro keeps the audience on the edge with non-stop action and twists and turns.

  CRISIS WEBSITE
 • Drama Series
  WAR OF LIE

  Photo

  Cast: Tsuyoshi Kusanagi, Naohito Fujiki, Kiko Mizuhara EMizuki Yamamoto
  Ken Yasuda, Masachika Ichimura

  Tsuyoshi Kusanagi stars as Koichi, a ruthless con man in this gripping drama of fierce revenge!
  When only 9 years old, Koichi's mother and brother were murdered, and his father was killed and framed as the culprit. Koichi saw the real murderer and tried to tell the authorities, but no one believed him and he was labeled a liar.
  30 years on, Koichi has become a professional liar. He moves to Thailand with a false name and profile and meets the murderer he saw as a child. Bent on revenge, he returns to Japan to find the truth about his family's death, and starts his deadly plan to expose and erase the real murderer. However a cutthroat battle with a huge force unfoldscwill he be able to get his vengeance?

 • Drama Series
  Medical Team Lady da Vincifs Diagnosis

  Photo

  Cast: Yo Yoshida, Saki Aibu, Riho Yoshioka, Katsunori Takahashi, Ran Ito

  An exciting new medical mystery drama from the creators of gTeam Batista!h This special medical team is the final hope for otherwise gincurableh patients. Yo Yoshida stars as Shiho Tachibana, who leads the diagnostic analysis team as they fight to cure patients with mysterious symptoms. How can they find the clues to save their patients?

 • Drama Series
  Atypical crime investigator, Hinako Todo

  Photo

  Cast: Haru, You Yokoyama, Jun Kaname, Mieko Harada, Atsuro Watabe

  Mystery leads to further mysteries in this summer's chilling crime suspense! Haru stars as Hinako Todo, a freshman detective with an incredible memory and unstoppable curiosity. She carries a can of seven spices with the words g Go, Hinako, go!h written by her late mother, and has a strange habit of sprinkling it on everything. Even at gruesome crime scenes, she is strong-hearted and determined. Her motivationF to find the fine line that separates normal people from murderers. As she tackles bizarre and horrific crimes with her team, she finds her destiny begins to changec

 • Drama Series
  My Dangerous Wife

  Photo

  Cast: Hideaki Ito, Yoshino Kimura, Saki Aibu

  Successful cafe owner Kohei Mochizuki and his wealthy wife, Maria seem like the perfect couple. But in reality, their marriage has disintegrated: Kohei senses that Maria is concealing her real feelings, and is stifled by her possessiveness. Together with his mistress, he schemes to murder her. However, on the day of their plan, Maria is kidnapped and the culprit demands a huge ransom. As this psychological thriller unfolds, Kohei becomes trapped in a web of mystery, and the terrifying reality of Maria gradually comes to lightc
  Media Release

 • Drama Series
  Let Me Call You Father-in-Law

  Photo

  Cast: Kenichi Endo, Atsuro Watabe, Misako Renbutsu

  What if your daughter's boyfriend was the same age as you!?
  Tamotsu Daidoji, age 51 and single, is a manager at a small trading company. An honest and hardworking man, he has been married to his job, with no time to meet other women. Then, destiny leads him to Miran Hanazawa, who is 28 years younger than him but fills his heart with happiness. They fall in love and plan to marry. However, when Miran's father Kiichiro Hanazawa, an elite businessman with the perfect family and also 51 finds out that his prospective son in- law is the same age as him, he is absolutely furious! So starts the fierce but funny battle between the prospective gfather in lawh and gson-in-lawh

 • Drama Series
  siren

  Photo

  Cast: Tori Matsuzaka, Fumino Kimura, Nanao

  Blending suspense, action and romance, gsirenh is a gripping, emotionally charged romantic suspense story that draws the audience into a web of intrigue and danger!
  Based on the popular comic series by Sayaka Yamazaki, the story follows Shinobu Satomi (Tori Matsuzaka) and Yuki Inokuma (Fumino Kimura), detectives in the Mobile Investigation Unit of the Tokyo Metropolitan Police Department. The two are assigned as partners on the job and consider each other as rivals. However, once off the job, they are a couple, but keep their relationship secret. One day, while at the site where a dead body had been found, Shinobu and Yuki encounter a mysterious beautiful woman named Kara Tachibana. Soon, a series of bizarre crimes involving gruesome murders begin to occur, and strangely, Kara always appears at the crime scenes. Gradually, they become entwined in Karafs web of psychotic gamesc.What will happen to Shinobu and Yuki? What is the truth behind the crimes? And what is Karafs real identity?

 • Drama Series
  HEAT

  Photo

  Cast: AKIRA, Chiaki Kuriyama, Ryuta Sato, Goro Inagaki

  Tatsuya Ikegami, an elite real estate businessman, is plotting to start a huge city project in Sachioshi town. He joins the town's volunteer fire corps under a guise to gain information from the unsuspecting locals. Here he meets unique and passionate volunteer fire fighters led by Sakura Azumi, and professional fire fighters who are prepared to risk their lives for others. As the story unfolds, Ikegami begins to change from a profit monger to a town saving hero!

 • Drama Series
  Fight! Bookstore Girl

  Photo

  Cast: Mayu Watanabe iAKB48j, Izumi Inamori, Yudai Chiba, Seiichi Tanabe

  Times are tough for the gPegasus Bookstoreh, with the rise of online bookstores and e-books. As is that's not enough, Riko and Aki who work at the store, are constantly battling each other. Riko, in her forties is stoic and takes pride in her work, while Aki, still in her twenties, is freespirited and strong willed.However, both share a love of books and in this fresh, funny drama they fight battles of work, love and life together!

 • Drama Series
  War of Money

  Photo

  Cast: Tsuyoshi Kusanagi, Yuko Oshima, Fumino Kimura, Atsuro Watabe

  Tomio Shiraishi, an elite stock trader's success story life suddenly crashes down around him, and he loses everything dear to himF his money, job and his fiancee, ending up penniless, debt-ridden and homeless. Vowing to take vengeance on those who tormented his family and himself, he becomes a money lender and starts to claw his way back upcIn this riveting, thrilling drama, Shiraishi will not stop until he has taken back his love, money, his lifeceverything!

 • Drama Series
  Time Taxi

  Photo

  Cast: Yutaka Takenouchi

  Script:BAKARHYTHM

  Synopsis
  Life is full of choices, and regrets about those choices. Haven't you ever thought " If I could only turn back the clock ! " The "Time Taxi" can do just that! Yutaka Takenouchi stars as Edawakare, the driver of the mysterious vehicle that takes passengers to any point in their past that they wish to return to. For a fee, the passengers have a chance to start their lives overc.Written by talented comedian BAKARHYTHM, each episode features different unique passengers in their search for a meaningful new life.

 • Drama Series
  GTO Great Teacher Onizuka

  Photo

  Cast: Akira, Manami Higa, Hitomi Kuroki

  Synopsis
  “GTO” is back!! In this new series, Eikichi Onizuka a.k.a Great Teacher Onizuka  returns to his alma mater by the sea, Shonan, to teach yet another class of problem prone students! This time he tackles very real problems faced in high schools today- student pregnancy, stalkers, and violent bullying. Here we find out more about the real Onizuka; why he always puts friends first, and why he is so passionate to teach the students the importance of life.

 • Drama Series
  THE SWEATSHOP PRESIDENT

  Photo

  Cast: Ikki Sawamura, Meisa Kuroki, Ryoko Kuninaka, Mugi Kadowaki

  Synopsis
  Yukio Mitamura is the president and “dictator” of a hugely successful fashion business. Arrogant and lofty, he puts his company’s profits first and foremost and doesn’t care  how many extra hours his staff put in (without pay!) “Employees are like pens- they are useful only while they work well” he says. His world starts to change when he starts taking a management course at university and meets students and professors with a completely different mindset. Is his company actually a sweatshop!? Are the principles he built his company on out of date? And can he change the way he runs his business?

 • Drama Series
  TEAM BATISTA 4 THE RADEN LABYRINTH

  Photo

  Cast: Atsushi Ito, Toru Nakamura, Chiaki Kuriyama, Miki Mizuno, Toshiro Yanagiba

  Synopsis
  Kohei Taguchi and Keisuke Shiratori return! This time the stage is set in a terminal care hospital, and the mysterious Sakuranomiya family that is in charge of the patients' "death". A radiation doctor disappears carrying with him a certain CT scan image. What did the doctor want to reveal? What was in the CT scan images? And what is the "secret" that the proud Sakuranomiya family, bound by tight loyalty, wants to hide so desperately? The mystery unravels in twists and turns as the medical duo, Taguchi and Shiratori face their final medical battle.

 • THE FORTUNE TELLING SHOP, ONMYOYA

  Cast: Ryo Nishikido, Kana Kurashina, Yuri Chinen (Hey! Say! JUMP), Ryotaro Sugi

  Synopsis
  Ryo Nishikido plays Shomei Abeno, an ex gigolo who decides to open a fortune telling shop. He has no spiritual powers at all, but looking very odd in a traditional costume of 1000 years ago, he tricks people into thinking he is a real Onmyoji (fortune teller) His clients' worries are varied and as unique as his character: " My noodle shop is cursed so no customers come anymore- please lift the curse" "My father is acting very strange- I think he has been possessed by a fox spirit". Using his charm and perception, he solves everyone's problems as if by magic! This completely new mystery drama is sure to cast a spell on you!

 • STARMAN - A LOVE STORY

  Photo

  Cast: Ryoko Hirosue, Sota Fukushi

  Synopsis
  Starring Ryoko Hirosue as a single mother of three boys, in this fantastical tale  Hirosue falls in love with a mysteriously handsome young man who has lost his memory. Sawako (Hirosue) calls him Hoshio (Starman) and convinces him he is her husband, and the five of them start living together. Directed by Yukihiko Tsutsumi, director of “20th Century Boys”, and screenplay by Yoshikazu Okada.

 • GHOSTLY GIRL

  Photo

  Cast: Shingo Katori, Anne, Atsuko Maeda, Hiromitsu Kitayama (Kis-My-Ft2),
  Masahiro Takashima, Miki Maya

  Synopsis
  A junior high school teacher who has lost his passion for teaching and a ghost who has lost her way to heaven make a strange couple, but together they tackle all kinds of problems at school. Not the average school drama- Ghostly Girl is a heartwarming love comedy that's out of this world!


 • SAKI

  Photo

  Cast: Yukie Nakama, Shohei Miura, Yuki Uchida, Masanobu Takashima

  Synopsis
  A gripping suspense about a dangerously beautiful woman, Saki. Saki is the perfect woman. A pediatrics nurse, she is gentle, kind and loving to her patients. Beautiful, charming and a great cook, she is the ideal woman for men. But all those who have fallen for her, find themselves on the road to devastation. Is there a line between a “saintly” and a “deadly” woman?

 • Going Home

  Photo

  Cast: Hiroshi Abe, Tomoko Yamaguchi, Aoi Miyazaki, Toshiyuki Nishida

  Director, Scenario: Hirokazu Koreeda, highly acclaimed director of movies "Maborosi" (Winner of the 1995 Golden Osella Award, Venice Film Festival ) and "Nobody Knows"( Best actor, Festival de Cannes 2004). This is the first TV drama series he has written and directed.

  Synopsis
  Ryota is a commercials producer who puts work before his family. Suddenly his father falls ill, and as Ryota learns more about his father, strange events happen around him, and his feelings for his family and those around him start to change for the better. Going My Home is a heartwarming, comical drama about love, home and the Japanese family.

 • GTO Great Teacher Onizuka

  Photo

  Cast: Akira, Miori Takimoto, Hitomi Kuroki

  Synopsis
  Based on the hugely popular manga "GTO", this drama series depicts Eikichi Onizuka a.k.a Great Teacher Onizuka, an ex-motorcycle gang leader turned high school teacher, as he teaches his students with passion albeit very unconventional methods! With his motto of putting the students first - he wins over his students and fellow teachers.

 • Becoming a Doctor at Age 37

  Cast: Tsuyoshi Kusanagi, Asami Mizukawa, Mimura, Ken Matsudaira

  Synopsis
  Yuta Konno is a medical intern at a renowned hospital. A certain event leads him to give up his job at a major company and enroll into medical school in the hope of saving those most in need of treatment. At last, at 37, he becomes an intern, but his idealistic views on medical care cause friction with his seniors and colleagues.

 • HUNGRY

  Photo

  Cast: Osamu Mukai, Miori Takimoto, Goro Inagaki

  Synopsis
  Eisuke Yamate, a rock band bassist, has to take over his family's French restaurant after his mother's sudden death. He has natural talent as a chef, but his stubbornness and unfriendliness are the cause of endless quarrels. Even in the face of business difficulties and interferences from a rival restaurant, Eisuke and his former bandmates do their best to make the restaurant a success.

 • Non Serial Drama
  AUTUMN AT THE POPLAR HOUSE

  Photo

  Cast: Mitsuki Tanimura, Kanon Tani, Kyoko Enami, Yoko Moriguchi

  Synopsis
  A wife who has lost her husband. A child who has lost her father. Both are struggling to come to terms with the heartbreaking pain of loss. What would you tell your loved ones if there was a way to contact them in heaven? How could you keep them living in your heart, and yet be able to overcome the sadness? An unlikely answer comes in the form of the old lady at Poplar House, who offers to deliver letters to the child's father. This heartwarming drama is a fantastical tale that portrays the loving bonds between family and friends.

 • Non Serial Drama
  LESSONS

  Photo

  Cast: An Suzuki, Ayaka Tasaki, Yuki Saito, Ren Osugi

  Synopsis
  Relationships have become brittle, even in the most central part of society; our families. This is the story of Marie, a university student who was brought up by her father, and Riko, a young girl she tutors. Riko's mother is an adult child; an adult from a dysfunctional family who is unable to adapt to society. The two girls build a strong friendship, sharing their mutual pain in longing for motherly love. Sensitive, tender and heart-wrenching at times, this story searches for the answer to the meaning of family love in these complex times.

more

close

VARIETY

Talk shows, infotainment and comedy!
Kansai TV continues to create popular variety programs of all genres.
Comedy, talk shows and gourmet shows are given new twists for all the family to enjoy. Talk shows such as gKaiketsu! Emi Channelh, gMarco Polorih and gJanibenh are Kansai favorites with the lively spirit and machine gun talk typical in the Kansai area. Network variety program gDOYO WA NANISURU!?h is a refreshing start to the weekend, and gTOKORO JAPAN h is a fun and intellectual show that uncovers mysteries behind Japanfs unique food, culture and history. And we host the annual R-1 contest - a fiery competition to decide the best single comedian in Japan!

TOKORO JAPAN

Photo

Airs: Mondays 10pm

MC: George Tokoro

Musician and television personality George Tokoro selects topics that are uniquely Japanese, and with the help of experts, uncovers the mysteries or unknown aspects of each topic. This is a fun and intellectual variety show that examines the countryfs food, history, science, geography and culture from a point of view like no other.

TEPPAN STORIES!

Photo

Airs: Tuesdays 10pm

MC: Hanamaru Daikichi, Chidori

Guests present their hilarious gTeppan (sure winner)h stories to popular comedy duos Hanamaru Daikichi and Chidori. A comedy variety show youfll want to share with your friends!

DOYO WA NANISURU!?

Photo

WHATfLL WE DO ON SATURDAY!?

Airs: Saturdays 8:30am

MC: Ryota Yamasato, Natsumi Uga

A fresh and fun entertainment show packed with information on the latest trends in destinations, fashion and goods. Quick tips on cooking, health and beauty and great suggestions for a short trip! Get ready for a wonderful weekend!

YOI-DON! (READY-GO!)

Photo

Airs: Monday to Friday 9:55am to 11:20am

The most popular morning show in the Kansai area, Yoi-Don! zooms in on the colorful townscapes and characters of people in Kansai. The program designates unique individuals as "Living National Treasures", visits factories of traditional favorite foods and reveals eateries recommended by food professionals and celebrities!

NEWS

Kansai TV is part of the Fuji News Network (FNN) and in conjunction with the 28 affiliated network stations and 11 overseas bureaus, is a leading company in broadcasting reliable, fast and in-depth news.

gNews Runnerh

Photo

Monday to Friday 4F45pm to 7F00pm
Main Caster: Shohei Niimi
Casters: Julia Usuda, Moena Takegami, Ryuto Sakamoto

gNews Runnerh is the Kansai region's freshest news, infotainment and sports program providing up to the minute nationwide and local news, in-depth features and heartwarming stories closing in on the unique people of Kansai. Main caster Shohei Niimi is the youngest MC to lead the evening news in Kansai, and his energy and vitality keep him chasing the latest newsIA lively array of commentators gives multi-dimensional views on the latest current affairs, trends and events.

DOCUMENTARIES

Photo

Since its foundation in 1958, Kansai TV has produced numerous documentaries on various themes. From 1982 we produced documentaries focusing on our Kansai region, and from 2001, under our Program title “ The Documentary”, we continue to record the lives of those living in “these times”

Recent documentaries

 • 30th March 2020
  Kids out of School but with Extraordinary Talent -Taking the Bumpy Road
 • 24th February 2020
  Living in the gMinamih district of Osaka - Delinquents Find a Unique Shelter
 • 27th November 2019
  gDamages to Lifeh The Story of a Hansen Disease Patientsf Family
 • 12th November 2019
  Justice on Trial- Reexamining Shaken Baby Syndrome
 • 27th September 2019
  Together to the End~ A Hospice in the Breeze~
 • 12th July 2019
  A Life Stolen~ Hansen Disease Patientsf Familiesf Recovery from gDamages to Lifeh
 • 17th May 2019
  A Slip of the Tongue~ gVerbally Abusiveh Mayorfs Landslide Victory
 • 15th March 2019
  The Unseen Thorn- The Struggles of Asbestos Victims
 • 1st March 2019
  It was Difficult to Die an Ideal Death
 • 14th December 2018
  gIllegally Occupied gSecret Base- Kyoto University Yoshida Dormitory
 • 25th November 2018
  Family- We have Two Mothers
 • 8th November 2018
  Two sides of Justice- Shaken Baby Syndrome
 • 8th July 2018
  The Struggles and the Dreams of Foreign Care Workers in Japan
 • 25th March 2018
  Mariia and Fukushima
 • 29th November 2017
  My Untold Secret - The Tales of a Hansenfs Disease Patientsf Family
 • 25th October 2017
  Blown by the Wind of Hope - Behind the Scenes General Election 2017
 • 20th August 2017
  Becoming Family - Myogamura and You in the Night Sky
 • 9th July 2017
  Lives of Confinement - The Families of Hansen's Disease Patients Begin to Recount their Stories
 • 29th March 2017
  The Door to our Dreams- Teacher's Assignments are the Key
 • 26th February 2017
  From Son to Father- The Passion of a Third Generation Rakugo Artist
 • 29th January 2017
  Confronting Discrimination ~ Repercussions of the Disabled Facility Massacre
 • 23rd November 2016
  Brothers- Manchuria and the River of Memories
 • 11th September 2016
  Mountain NEETS
 • 31st August 2016
  The River of Nostalgia
 • 29th May 2016
  "Osaka, a City of Happy Children" ?
  8 Years on from Osaka's Education Reform
 • 13th March 2016
  The Reality of Stomach Cancer Screening
 • 14th February 2016
  Seeds of Dreams on Internet Radio
 • 13th December 2015
  Seeking Utamaro - The Printer from Kyoto and Ukiyo-e in Paris
 • 27th November 2015
  War Heroes
 • 24th September 2015
  Living out each Tiny Life in the NICU
 • 19th September 2015
  Empathy as Therapy- Bringing New Hope to Dementia Caregiving
 • 15th August 2015
  War Heroes – Forgotten Soldiers
 • 8th March 2015
  Passing on our Memories- A Father and his Sons' 20 Years from The Great Hanshin Earthquake
 • 17th January 2015
  The Faded Pheonix- Public Restoration Housing 20 Years from the Great Earthquake
 • 22nd November 2014
  Bunraku- Soul of the Art
 • 27th September 2014
  The Songs of War- Their Message to us 70 Years on
 • 7th June2014
  A Lifetime of Learning - the Final Performance of a Bunraku Living National Treasure
 • 22nd March 2014
  Why Young Mothers are Giving Birth without Medical Check-ups
 • 2nd March 2014
  My Husband ~ a 90 Year old Doctor and Radio Personality
 • 26th January 2014
  Finding a Voice for the Unheard- Community social workers and their mission
 • 14th September 2013
  Touch the World- and see more!
 • 11th May 2013
  Time to say Goodbye – Chimpanzees and Researchers and their 14 Years as a "Family"
 • 5th May 2013
  School for Everyone
 • 24th March 2013
  Unable to Reach the Starting Line – the Silenced Voices of Road Accident Victims
 • 19th January 2013
  Crossing the Borderlines – The Challenge of Korea International School
 • 14th October 2012
  On the Long Road Toward the Dream- Bunraku and the Apprentices of Living National Treasures
 • 16th September 2012
  Keeping a Brave Face- Kii-Katsuura Town a Year after the Devastating Typhoon No.12
 • 4th August 2012
  The Sailors’ War – How Commercial Ships were Conscripted to the Second World War
 • 19th May 2012
  The Fate of Bunraku- a World Heritage on the Brink of Extinction
 • 10th March 2012
  A Faraway Homeland- from Minami-Soma to Kobe ~ Following the Year of a Family from Fukushima

more

close

¨Award Winning Programmes

SPORTS

Photo

Kansai TV covers and broadcasts sporting events held in and around the Kansai area. In particular we broadcast horse-racing live nationwide through the Fuji TV Network, bringing the excitement of Kansai races to screens throughout Japan.

Kansai TV also covers baseball, golf tournaments, volleyball and soccer matches, rallying on the home teams with live broadcasts. We hold the annual Osaka Women's Marathon, an international marathon where many dramatic races have been run. First held in 1982, this marathon is known for its scenic course that runs through Osaka Castle.

We have extensive experience in producing fascinating sports documentaries closely following major athletes, and also lively sports entertainment programs featuring sports players. Kansai TV continues to support our great sports culture here in the Kansai region!

Page Top